Produktionen

En process i fyra steg

Lackeringsprocessen sker löpande och via en konvejer flyttas produkterna genom processens fyra steg.

 1. Förbehandling (tvätt och ytomvandling)
  För att färgpulvret skall få en bra vidhäftning mot detaljen måste godset vara ordentligt rent. I steg ett sker en ytomvandling av basmetallens ytskikt vilket förhindrar korrosion.

 2. Torkning
  Till förbehandlingen hör också att vi torkar produkterna innan de går vidare till lackboxen.

 3. Lackering

  I lackboxen sker lackering av enstaka detaljer liksom längre serier. Allt från enkla produkter till mer komplexa detaljer som ibland kräver mycket maskering. Kortare serier handmålas och längre serier robotlackeras.

 4. Härdning

  Det fjärde steget i lackeringsprocessen görs i ugnen där lackeringen härdas vid ca 200°.

Kapaciteten i vår lackeringsline

Vid normal körning i våra boxar kan vi ta emot 3-meterslängder, med höjd 1,5 m och bredd 0,8 m. Men vi klarar också specialkörningar på upp till 7 meters längder.